POTENTIALBAROMETERN2018
För varje svar, skänker vi 20 kronor till Cancerfonden.

Med Potentialbarometern kartlägger vi hur innovativa svenska verksamheter är avseende frågor som rör kompetens och utveckling av potential i sina organisationer, hos chefer och medarbetare . Vi vill undersöka hur trenderna ser ut och om vi har moderna metoder som är anpassade för den värld som ständigt förändras. Undersökningen genomförs av PerformancePotential AB.

Resultatet kommer att sammanställas och kommuniceras till branschmedia och till dig som deltar i enkäten (om du lämnar din epostadress).

Svaren förblir anonyma, men om du deltar med ditt namn, så uppskattas det.
Vänligen notera att * betyder att frågan är obligatorisk att svara på.

Undersökningen tar max 7 minuter av din tid.
Enkäten är öppen fram till och med 2018-04-05.
start
 
...

 
I vilken bransch verkar du? *

 
Är du? *


 
Vilken är din ålder? *


 
POTENTIAL MANAGEMENT
Potential Management handlar om hur en verksamhet konkret genom struktur och långsiktig planering, utvecklar och tar hand om potentialen hos chefer och medarbetare i organisationen.

Vilket verktyg eller metod använder ni främst för att ta tillvara på potentialen hos medarbetarna i organisationen? *


 
Vilka är de största utmaningarna för att ta tillvara på potential? (flervalsmöjlighet) *


 
Av det som ni hittills har gjort för att få fram potentialen i organisationen, vad har fungerat bra hos er? (flervalsmöjlighet) *


 
MATCHNING OCH REKRYTERING
Avspeglar hur era processer och tillvägagångssätt ser ut inom dessa områden.

Vilka parametrar är viktigast för er när ni ska göra ett urval bland kandidater att anställa?
Vänligen prioritera 1-5, där 5 är högst prioriterat

 
Utbildning


 
Branschserfarenhet


 
Kandidaternas sätt att verka och agera (preferenser och perspektiv)


 
Värderingar (vad individer värderar)


 
Annat? (vänligen utveckla i skrift)

 
Hur stor del av de rekryteringar ni gjort som verksamhet, det senaste året, har INTE blivit lyckade? *


 
Vad är den vanligaste orsaken till en ICKE lyckad rekrytering? *


 
Vilka av rekryteringarna har ni upplevt som mest lyckade? *


 
Förändringstakten ökar och ställer krav på agilt (lättrörligt) och snabbfotat agerande. När ni rekryterar, hur ofta anställer ni personer som får agera nyckelpersoner i ett förändringsarbete? *


 
Hur går matchningen i första hand till vid anställning?* *


 
När ni har rekryterat, hur ofta har ni medvetet matchat företagskulturen med individers sätt att verka och agera (preferenser och perspektiv)?


 
På vilket sätt har ni i så fall konkret matchat företagskulturen mot individernas sätt att verka och agera (preferenser och perspektiv)? *


 
Hur ofta använder ni vetenskapliga metoder för matchningen mellan kandidaten och dess kommande chef eller arbetsgrupp, innan ni anställer? *


 
Gör ni matchningen främst utifrån: *


 
Vilka metoder använder ni för att ta reda på kandidatens sätt att verka och agera (preferenser och perspektiv)?
*


 
Hur tar ni reda på kandidatens värderingar vid rekrytering? *


 
Vilka personlighetstester använder ni?

 
Hur ofta är individens värderingar en utslagsparameter när ni väljer att anställa eller ej? *


 
Har du några egna reflektioner kring hur du tror att man i framtiden kommer att ta hand om potential i verksamheten?

 
Namn? (valfritt)

Tryck nästa annars
 
Företag? (valfritt)

Tryck nästa annars
Stort tack för att du deltagit i POTENTIALBAROMETERN2018.
Under våren 2018 kommer enkäten att sammanställas och skickas ut till branschmedia samt till de svarande som lämnat sin epostadress.

Vill du ha en direktkontakt med oss, vänligen maila daniel.brodecki@performancepotential.se
Mer info om PerformancePotential
Powered by Typeform
Powered by Typeform